04

Tant Gerdas linneduk

Johannesevangeliet 13:1-17

#ödmjukhet #jesusbetjänaross #ledarskap #gemenskap

04

Tant Gerdas linneduk

Johannesevangeliet 13:1-17

#ödmjukhet #jesusbetjänaross #ledarskap #gemenskap

1. Lyssna på poddavsnittet

Förslagsvis i bilen till jobbet, på bussen till skolan eller under en promenad.

 

2. Lyssna på eller läs Joh 13:1-17 och fundera

Tipset är att under varje period/vecka lyssna på eller läsa bibeltexten ett par gånger, så man ”blir kvar” i texten under en längre tid.

  • Vad i bibeltexten ger dig en positiv utmaning?
  • Vad i bibeltexten provocerar dig?
  • Vad i bibeltexten lockar Gud dig att leva ut?

 

3. Reflektionsfrågor

Att fundera över enskilt eller med en vän, men framför allt prata med Jesus om.

Vecka 1 - Gud med oss

Ett av Guds namn i bibeln är Immanuel – Gud med oss. Att Gud är här, nära, intresserad av våra liv och våra omständigheter.
Jesus går ner på knä och betjänar sina lärjungar. Vad tänker du om det?

Vad längtar du att Gud skulle göra för dig i den situation du är just nu?
Låt alla känslor vara tillåtna och prata med Jesus om det som dyker upp.

Vecka 2 - Jesus exempel

I bibeltexten avspeglas bland annat Jesus ledarstil som vi inte självklart möter där vi finns till vardags. Vad i Jesus exempel utmanas du av att leva ut mer?

I bibelns kultur var fottvättande en uppgift för den lägsta slaven eller betjänten, vilket inte självklart upplevs relevant för oss idag.
Vad skulle detta att ”tvätta fötter” kunna stå för idag, i vår tid?
Hur hade du själv reagerat ifall Jesus dök upp i ditt hem för att tvätta dina fötter?
Prata med Jesus om detta.

Vecka 3 - Hemgrupp & gemenskap

Finns du med i någon hemgrupp/bönegrupp/smågrupp eller likande? Varför, varför inte?
Vad kan hjälpa er att sänka garden mer för varandra och dela livet på ett djupare sätt?

Har du tagit in någon annans nöd och delat den bördan? Vad gjorde det med dig och din Gudsrelation?

Hur låter din längtan när det handlar om gemenskap med andra troende?
Prata med Jesus om detta.

Vecka 4 - Att höra och handla

I Joh 13:17 säger Jesus: När ni vet detta, saliga är ni, om ni också gör det.

Bibelns ord riskerar att enbart bli inläst kunskap eller information. Men tro och gärningar hänger ihop, att höra och också välja lydnad i handling. Jesus utlovar en djup livs-tillfredställelse i ödmjukhetens väg.

På vilka tre konkreta områden i ditt liv lockas du att välja Jesus ödmjuka väg och inte tidsandans ofta stolta väg? Sök över ditt liv och prata med Jesus om detta.

Tant Gerdas linneduk

med Rickard Sundström | Parafraspodden

Mellansnack med Eleonore Gustafsson

Ett samtal med bibelläraren, pastorn och författaren Eleonore Gustafsson om avsnittets bibeltext i Joh 13. Om vad texten betytt för henne och på vilket sätt Jesus fottvättande kan komma till uttryck i våra relationer.

Mellansnack 04

Ett samtal med Eleonore Gustafsson

1. Lyssna på poddavsnittet

Förslagsvis i bilen till jobbet, på bussen till skolan eller under en promenad.

Tant Gerdas linneduk

med Rickard Sundström | Parafraspodden

2. Lyssna på eller läs

Joh 13:1-17 och fundera

Tipset är att under varje period/vecka lyssna på eller läsa bibeltexten ett par gånger, så man ”blir kvar” i texten under en längre tid.

  • Vad i bibeltexten ger dig en positiv utmaning?
  • Vad i bibeltexten provocerar dig?
  • Vad i bibeltexten lockar Gud dig att leva ut? 

 

3. Reflektionsfrågor

Att fundera över enskilt eller med en vän, men framför allt prata med Jesus om.

Vecka 1 - Gud med oss

Ett av Guds namn i bibeln är Immanuel – Gud med oss. Att Gud är här, nära, intresserad av våra liv och våra omständigheter.
Jesus går ner på knä och betjänar sina lärjungar. Vad tänker du om det?

Vad längtar du att Gud skulle göra för dig i den situation du är just nu?
Låt alla känslor vara tillåtna och prata med Jesus om det som dyker upp.

Vecka 2 - Jesus exempel

I bibeltexten avspeglas bland annat Jesus ledarstil som vi inte självklart möter där vi finns till vardags. Vad i Jesus exempel utmanas du av att leva ut mer?

I bibelns kultur var fottvättande en uppgift för den lägsta slaven eller betjänten, vilket inte självklart upplevs relevant för oss idag.
Vad skulle detta att ”tvätta fötter” kunna stå för idag, i vår tid?
Hur hade du själv reagerat ifall Jesus dök upp i ditt hem för att tvätta dina fötter?
Prata med Jesus om detta.

Vecka 3 - Hemgrupp & gemenskap

Finns du med i någon hemgrupp/bönegrupp/smågrupp eller likande? Varför, varför inte?
Vad kan hjälpa er att sänka garden mer för varandra och dela livet på ett djupare sätt?

Har du tagit in någon annans nöd och delat den bördan? Vad gjorde det med dig och din Gudsrelation?

Hur låter din längtan när det handlar om gemenskap med andra troende?
Prata med Jesus om detta.

Vecka 4 - Att höra och handla

I Joh 13:17 säger Jesus: När ni vet detta, saliga är ni, om ni också gör det.

Bibelns ord riskerar att enbart bli inläst kunskap eller information. Men tro och gärningar hänger ihop, att höra och också välja lydnad i handling. Jesus utlovar en djup livs-tillfredställelse i ödmjukhetens väg.

På vilka tre konkreta områden i ditt liv lockas du att välja Jesus ödmjuka väg och inte tidsandans ofta stolta väg? Sök över ditt liv och prata med Jesus om detta.

Mellansnack med
Eleonore Gustafsson

Ett samtal med bibelläraren, pastorn och författaren Eleonore Gustafsson om avsnittets bibeltext i Joh 13. Om vad texten betytt för henne och på vilket sätt Jesus fottvättande kan komma till uttryck i våra relationer.

Mellansnack 04

Ett samtal med Eleonore Gustafsson