Revan i hjärtat

Markusevangeliet 5:25-34

#vemrördevidmig #sträckdigochgriptagijesus #psykiskohälsa

Revan i hjärtat

Markusevangeliet 5:25-34

#vemrördevidmig #sträckdigochgriptagijesus #psykiskohälsa

1. Lyssna på poddavsnittet

Förslagsvis i bilen till jobbet, på bussen till skolan eller under en promenad.

 

2. Lyssna på eller läs Mark 5:25-34 och fundera

Tipset är att under varje period/vecka lyssna på eller läsa bibeltexten ett par gånger, så man ”blir kvar” i texten under en längre tid.

  • Vad i bibeltexten ger dig en positiv utmaning?
  • Vad i bibeltexten provocerar dig?
  • Vad i bibeltexten lockar Gud dig att leva ut?

 

3. Reflektionsfrågor

Att fundera över enskilt eller med en vän, men framför allt prata med Jesus om.

Vecka 1 - Psykisk (o)hälsa

Hur har du det och hur mår du…egentligen?
Vilken relation har du till begreppet ”psykisk ohälsa”?
Vad väcker bibeltexten om Kvinnan med blödningar för tankar och känslor i dig?
Prata med Jesus om din livssituation så ärligt och osminkat som du bara kan.

Vecka 2 – Helande och förbön

Hur tänker du kring helande och Guds kraft och makt att upprätta en människa?
Vilka erfarenheter av Guds närvaro trots smärta och lidande har du gjort?
Vad skulle uttrycket ”tillräckligt hel” betyda i din situaion?
Vem finns i dina tankar, som du kan be för idag?

Vecka 3 – Lockad ut och gränser

I bibeltexten drog Jesus ut kvinnan ur omänsklighet, osynlighet och sjukdom.
Vad tror du Jesus vill locka dig ut ur? Destruktiva vanor eller tankemönster.
Vilka gränser skulle du behöva för att förbättra din psykiska hälsa?
Vem skulle du kunna samtala med för att inte bli lämnad åt ditt eget öde i din situation?

Vecka 4 – Att vandra med andra

Hur kan vi vara Jesus lärjungar i relation till varandra i det som rör Psykisk ohälsa?
Hur kan vi vara ett Jesus-svar på de djupa, stora frågor som detta område berör?
Hur kan bibeltexten om en kvinna som griper tag i Jesus kläder ”omformuleras” och levas ut i din kyrkan eller bland dina vänner?

Revan i hjärtat

med Rickard Sundström | Parafraspodden

Mellansnack med Pernilla Eklund

Ett samtal om psykiska hälsa och ohälsa utifrån Mark 5:25 och kvinnan som griper tag i Jesus mantelflik.

Pernilla Eklund, bibellärare, terapeut och författare delar kloka tankar om Jesus-efterföljelse i och genom tuffare perioder och hur du kan vara någon till tröst och hjälp som brottas med psykisk ohälsa

1. Lyssna på poddavsnittet

Förslagsvis i bilen till jobbet, på bussen till skolan eller under en promenad.

Den rike mannen

med Rickard Sundström | Parafraspodden

2. Lyssna på eller läs

Mark 5:25-34 och fundera

Tipset är att under varje period/vecka lyssna på eller läsa bibeltexten ett par gånger, så man ”blir kvar” i texten under en längre tid.

  • Vad i bibeltexten ger dig en positiv utmaning?
  • Vad i bibeltexten provocerar dig?
  • Vad i bibeltexten lockar Gud dig att leva ut? 

 

3. Reflektionsfrågor

Att fundera över enskilt eller med en vän, men framför allt prata med Jesus om.

Vecka 1 - Psykisk (o)hälsa

Hur har du det och hur mår du…egentligen?
Vilken relation har du till begreppet ”psykisk ohälsa”?
Vad väcker bibeltexten om Kvinnan med blödningar för tankar och känslor i dig?
Prata med Jesus om din livssituation så ärligt och osminkat som du bara kan.

Vecka 2 – Helande och förbön

Hur tänker du kring helande och Guds kraft och makt att upprätta en människa?
Vilka erfarenheter av Guds närvaro trots smärta och lidande har du gjort?
Vad skulle uttrycket ”tillräckligt hel” betyda i din situaion?
Vem finns i dina tankar, som du kan be för idag?

Vecka 3 – Lockad ut och gränser

I bibeltexten drog Jesus ut kvinnan ur omänsklighet, osynlighet och sjukdom.
Vad tror du Jesus vill locka dig ut ur? Destruktiva vanor eller tankemönster.
Vilka gränser skulle du behöva för att förbättra din psykiska hälsa?
Vem skulle du kunna samtala med för att inte bli lämnad åt ditt eget öde i din situation?

Vecka 4 – Att vandra med andra

Hur kan vi vara Jesus lärjungar i relation till varandra i det som rör Psykisk ohälsa?
Hur kan vi vara ett Jesus-svar på de djupa, stora frågor som detta område berör?
Hur kan bibeltexten om en kvinna som griper tag i Jesus kläder ”omformuleras” och levas ut i din kyrkan eller bland dina vänner?

Mellansnack med
Pernilla Eklund

Ett samtal om psykiska hälsa och ohälsa utifrån Mark 5:25 och kvinnan som griper tag i Jesus mantelflik. Pernilla Eklund, bibellärare, terapeut och författare delar kloka tankar om Jesus-efterföljelse i och genom tuffare perioder och hur du kan vara någon till tröst och hjälp som brottas med psykisk ohälsa.