Två systrar

Lukasevangeliet 10:38-42

#motgiftmotoroochplikt #detbästabeslutet #Jesusordärliv

Två systrar

Lukasevangeliet 10:38-42

#motgiftmotoroochplikt #detbästabeslutet #Jesusordärliv

1. Lyssna på poddavsnittet

Förslagsvis i bilen till jobbet, på bussen till skolan eller under en promenad.

 

2. Lyssna på eller läs Luk 10:38-42 och fundera

Tipset är att under varje period/vecka lyssna på eller läsa bibeltexten ett par gånger, så man ”blir kvar” i texten under en längre tid.

  • Vad i bibeltexten ger dig en positiv utmaning?
  • Vad i bibeltexten provocerar dig?
  • Vad i bibeltexten lockar Gud dig att leva ut?

 

3. Reflektionsfrågor

Att fundera över enskilt eller med en vän, men framför allt prata med Jesus om.

Vecka 1 - Marta och Maria
Vad i Marta och Maria kan du känna igen i dig själv, i vardagslivet och i relationen till Gud?

Finns det områden i ditt liv där du önskar att Jesus inte ska hälsa på eller kliva in i, där du vill vara ifred? Vad kan göra att vi med tiden glömmer eller gömmer vår djupaste längtan efter mer av Gud?

Prata med Jesus om vad du längtar efter och våga öppna varje vrå för Guds kärlek och nåd!

Vecka 2 – Oro och prestationer

Jesus ord till Marta blir av omsorg ett konstaterande: ”Du oroar dig för så mycket!” Titta på din egen oro.
Vad är du rädd och orolig för? Vad bottnar din oro i? Vad skulle kunna lyfta av din oro eller minska den?

Vilka områden i ditt lärjungaskap fylls lätt av prestationer? Hur tror du att det kommer sig att det blir så? Hur kan vägen till mer vila se ut?

Prata med Jesus om din oro och de känslor som följer på den.

Vecka 3 – Den bästa delen
Jesus bekräftar Maria med att hon valt den bästa delen, att sitta vid hans fötter och lyssna till hans ord.
Om du skulle sitta vid Jesus fötter just nu, vad skulle han säga till dig?
Vilka ord från bibeln eller Gud kan du ”höra” över ditt liv?

Övning: Hitta en avskild, tyst plats och ta någon minut och stilla ner dig själv. Använd din fantasi och tänk att Jesus sitter framför dig. Vad vill du säga till Jesus?

Vecka 4 – Bönen för mitt liv

Tänk tillbaka på ditt liv. Hur såg din bön ut för ditt liv när du var yngre? Hur har din längtan förändrats över tid?
Finns det justeringar du behöver göra för att frigöra din djupare längtan efter Gud och Jesus livgivande ord?

Uppgift: Skriv en bön för ditt liv och din morgondag. Vad vill du att Jesus ska göra för dig? Hur önskar du att ditt liv, ditt lärjungaskap, din Gudsrelation ska se ut om 10 år?

Skriv ner dina tankar och din bön och prata med Jesus i ärlighet.

Två systrar

med Rickard Sundström | Parafraspodden

1. Lyssna på poddavsnittet

Förslagsvis i bilen till jobbet, på bussen till skolan eller under en promenad.

Två systrar

med Rickard Sundström | Parafraspodden

2. Lyssna på eller läs

Luk 10:38-42 och fundera

Tipset är att under varje period/vecka lyssna på eller läsa bibeltexten ett par gånger, så man ”blir kvar” i texten under en längre tid.

  • Vad i bibeltexten ger dig en positiv utmaning?
  • Vad i bibeltexten provocerar dig?
  • Vad i bibeltexten lockar Gud dig att leva ut? 

 

3. Reflektionsfrågor

Att fundera över enskilt eller med en vän, men framför allt prata med Jesus om.

Vecka 1 - Marta och Maria
Vad i Marta och Maria kan du känna igen i dig själv, i vardagslivet och i relationen till Gud?

Finns det områden i ditt liv där du önskar att Jesus inte ska hälsa på eller kliva in i, där du vill vara ifred? Vad kan göra att vi med tiden glömmer eller gömmer vår djupaste längtan efter mer av Gud?

Prata med Jesus om vad du längtar efter och våga öppna varje vrå för Guds kärlek och nåd!

Vecka 2 – Oro och prestationer

Jesus ord till Marta blir av omsorg ett konstaterande: ”Du oroar dig för så mycket!” Titta på din egen oro.
Vad är du rädd och orolig för? Vad bottnar din oro i? Vad skulle kunna lyfta av din oro eller minska den?

Vilka områden i ditt lärjungaskap fylls lätt av prestationer? Hur tror du att det kommer sig att det blir så? Hur kan vägen till mer vila se ut?

Prata med Jesus om din oro och de känslor som följer på den.

Vecka 3 – Den bästa delen
Jesus bekräftar Maria med att hon valt den bästa delen, att sitta vid hans fötter och lyssna till hans ord.
Om du skulle sitta vid Jesus fötter just nu, vad skulle han säga till dig?
Vilka ord från bibeln eller Gud kan du ”höra” över ditt liv?

Övning: Hitta en avskild, tyst plats och ta någon minut och stilla ner dig själv. Använd din fantasi och tänk att Jesus sitter framför dig. Vad vill du säga till Jesus?

Vecka 4 – Bönen för mitt liv

Tänk tillbaka på ditt liv. Hur såg din bön ut för ditt liv när du var yngre? Hur har din längtan förändrats över tid?
Finns det justeringar du behöver göra för att frigöra din djupare längtan efter Gud och Jesus livgivande ord?

Uppgift: Skriv en bön för ditt liv och din morgondag. Vad vill du att Jesus ska göra för dig? Hur önskar du att ditt liv, ditt lärjungaskap, din Gudsrelation ska se ut om 10 år?

Skriv ner dina tankar och din bön och prata med Jesus i ärlighet.