En digital andaktsbok

Parafraspodden

”En parafras är en omskrivning av en berättelse, en fri tolkning som får bilden att växa.”

Parafraspodden innehåller parafraser på bibelberättelser. Parafraser som levandegör Jesus-möten som människor gör i bibeln eller där karaktärsdrag av Gud målas.

En digital andaktsbok

Parafraspodden

”En parafras är en omskrivning av en berättelse, en fri tolkning som får bilden att växa.”

Parafraspodden innehåller parafraser på bibelberättelser. Parafraser som levandegör Jesus-möten som människor gör i bibeln eller där karaktärsdrag av Gud målas.

En digital andaktsbok

Upplägget

  • En parafras att lyssna till.
  • Ett bibelsammanhang att läsa eller lyssna till.
  • Reflektionsfrågor att leva med under några veckor.
  • Ett Mellansnack, där en kristen ledare, predikant eller pastor
    delar sina tankar och erfarenheter runt bibeltexten.

Inga konstigheter, bara ett spännande sätt att växa i tron och
leva med en bibeltext under en tid. Ett avsnitt i månaden som
fokuserar olika områden som rör tron och efterföljelsen till Jesus.

Varför Parafraspodden?

Bibeln är mer än ord, där finns hopp att hämta, liv att få. Vad Jesus sa är relevant idag och önskan med Parafraspodden är att välkända Jesusord och berättelser ska leva upp, rakt in i lyssnarens liv och verklighet.

Målet är att lyssnaren ska fascineras av Jesus, lära känna Gud Fadern djupare och fyllas av hopp, nåd och sanning.

Målet är också att lyssnaren ska lära känna sig själv i speglingen av de karaktärer parafraserna och bibelsammanhangen lyfter fram. Att både Gudsbild och självbild får växa när livs- och trosfrågor processas.

Målgruppen är ungdomar och vuxna, från 15 år och uppåt. Materialet går med fördel att använda i smågrupper, hemgrupper eller tillsammans med andra. 

En digital andaktsbok

  • Ett parafras att lyssna till.
  • Ett bibelsammanhang att läsa eller lyssna till.
  • Reflektionsfrågor att leva med under några veckor.
  • Ett Mellansnack, där en kristen ledare, predikant eller pastor delar sina tankar och erfarenheter runt bibeltexten.

Inga konstigheter, bara ett spännande sätt att växa i tron och leva med en bibeltext under en tid. Ett avsnitt i månaden som fokuserar olika områden som rör tron och efterföljelsen till Jesus.

Your Website Title
How to Share With Just Friends

How to share with just friends.

Posted by Facebook on Friday, December 5, 2014
Varför Parafraspodden?

Bibeln är mer än ord, där finns hopp att hämta, liv att få. Vad Jesus sa är relevant idag och önskan med Parafraspodden är att välkända Jesusord och berättelser ska leva upp, rakt in i lyssnarens liv och verklighet.

Målet är att lyssnaren ska fascineras av Jesus, lära känna Gud Fadern djupare och fyllas av hopp, nåd och sanning.

Målet är också att lyssnaren ska lära känna sig själv i speglingen av de karaktärer parafraserna och bibelsammanhangen lyfter fram. Att både Gudsbild och självbild får växa när livs- och trosfrågor processas.

Målgruppen är ungdomar och vuxna, från 15 år och uppåt. Materialet går med fördel att använda i smågrupper, hemgrupper eller tillsammans med andra. 

linneduk

04 Tant Gerdas linneduk

parfymflaskan

05 Parfymflaskan

inforSackeus

06 När vuxna klättrar i träd

Om mig

Jag som gör Parafraspodden heter Rickard Sundström. Delar av min tid reser jag som predikant, bibellärare eller lovsångsledare.
Jag har tidigare arbetat som ungdomspastor, läst teologi och många år arbetet inom Team Med Uppdrag och Bibelskola Livskraft.
För mer om mig, min bakgrund och referenser, besök min hemsida.

Om mig

Jag som gör Parafraspodden heter Rickard Sundström. Delar av min tid reser jag som predikant, bibellärare eller lovsångsledare.
Jag har tidigare arbetat som ungdomspastor, läst teologi och under många år arbetet inom Team Med Uppdrag och Bibelskola Livskraft. För mer om mig, min bakgrund och referenser, besök min hemsida.