Avsnitten

Det släpps ett nytt avsnitt i början av månaden och ett avsnitt innehåller en parafras, en bibeltext och reflektionsfrågor. Halvvägs in i månaden läggs ett Mellansnack upp där en kristen ledare, predikant eller pastor ger sina tankar runt avsnittets bibeltext.

Tanken med Parafraspodden är att man ska ”vara” i varje bibeltext under en tid, inte ha för bråttom vidare.

 

01

Kärlek genom allt

I Lukasevangeliets 15:11-32 berättar Jesus liknelsen vi kommit att kalla Den förlorade sonen. Det är en berättelse om två söner och en obeskrivlig pappa, en berättelse om Guds kärlek till alla människor. Om Faderns längtan efter var och en.

Här förflyttad till nutid och berättat från pappans horisont.

 

tomas1

02

När friheten att tro och tvivla exploderar

I Johannesevangeliet 20:19-29 möter Jesus rädda, inlåsta lärjungar efter uppståndelsen. Tomas, som genom ärlighet och envishet möter Jesus i texten har mycket att lära oss.
Om tro och tvivel, om ett större hopp och en väg vidare.

Här är Tomas berättelse flyttad till nutid, i form av en tillbakablick.
 

03

En vanlig dag

I Lukasevangeliets 1:26-38 finns berättelsen om Maria som får ett besök av en ängel, för hon har utvalts till att föda Jesus.
Ett omtumlande uppdrag som beskriver en ung människas överlåtelse och ödmjukhet inför Guds stora planer. En märklig och facinerande bibelberättelse som fortsätter att utmana oss idag.

Här flyttad från bibelns Maria till en tonårstjej i en stad nära dig.

maria
inforavsnitt

04

Tant Gerdas linneduk

I Johannesevangeliet 13:1-17 tvättar Jesus lärjungarnas fötter. Ödmjukhet får ett ansikte, trovärdigt ledarskap gestaltas långt bortom modeller och teorier. Att Gud i Jesus blir människa kallas på teologins språk inkarnationen, Ordet blev kött. Han är här.

Hur hade det varit att ha, det vi faktiskt redan har: Jesus mitt ibland oss?

Här är berättelsen flyttad till nutid, till en bönegruppsträff eller hemgruppssamling.

01

Kärlek genom allt

I Lukasevangeliets 15:11-32 berättar Jesus liknelsen vi kommit att kalla Den förlorade sonen. Det är en berättelse om två söner och en obeskrivlig pappa, en berättelse om Guds kärlek till alla människor. Om Faderns längtan efter var och en.

Här förflyttad till nutid och berättat från pappans horisont.

 

02

När friheten att tro och tvivla exploderar

I Johannesevangeliet 20:19-29 möter Jesus rädda, inlåsta lärjungar efter uppståndelsen. Tomas, som genom ärlighet och envishet möter Jesus i texten har mycket att lära oss.
Om tro och tvivel, om ett större hopp och en väg vidare.

Här är Tomas berättelse flyttad till nutid, i form av en tillbakablick.

tomasCover

03

En vanlig dag

I Lukasevangeliets 1:26-38 finns berättelsen om Maria som får ett besök av en ängel, för hon har utvalts till att föda Jesus.
Ett omtumlande uppdrag som beskriver en ung människas överlåtelse och ödmjukhet inför Guds stora planer. En märklig och facinerande bibelberättelse som fortsätter att utmana oss idag.

Här flyttad från bibelns Maria till en tonårstjej i en stad nära dig.

Maria

04

Tant Gerdas linneduk

I Johannesevangeliet 13:1-17 tvättar Jesus lärjungarnas fötter. Ödmjukhet får ett ansikte, trovärdigt ledarskap gestaltas långt bortom modeller och teorier. Att Gud i Jesus blir människa kallas på teologins språk inkarnationen, Ordet blev kött. Han är här.

Hur hade det varit att ha, det vi faktiskt redan har: Jesus mitt ibland oss?

Här är berättelsen flyttad till nutid, till en bönegruppsträff eller hemgruppssamling.