Avsnitten

Parafraspodden är en kristen podcast som består av avsnitt som innehåller en parafras, en bibeltext och reflektionsfrågor. Till detta läggs ett Mellansnack upp där en kristen ledare, predikant eller pastor ger sina tankar runt avsnittets bibeltext.

Tanken med Parafraspodden är att man ska ”vara” i varje bibeltext under en tid, inte ha för bråttom vidare. Det är en digital andaktsbok, en kristen podcast.

 

01

Kärlek genom allt

I Lukasevangeliets 15:11-32 berättar Jesus liknelsen vi kommit att kalla Den förlorade sonen. Det är en berättelse om två söner och en obeskrivlig pappa, en berättelse om Guds kärlek till alla människor. Om Faderns längtan efter var och en.

Här förflyttad till nutid och berättat från pappans horisont.

 

karlekgenomallt

02

När friheten att tro och tvivla exploderar

I Johannesevangeliet 20:19-29 möter Jesus rädda, inlåsta lärjungar efter uppståndelsen. Tomas, som genom ärlighet och envishet möter Jesus i texten har mycket att lära oss.
Om tro och tvivel, om ett större hopp och en väg vidare.

Här är Tomas berättelse flyttad till nutid, i form av en tillbakablick.
 

tomas1

03

En vanlig dag

I Lukasevangeliets 1:26-38 finns berättelsen om Maria som får ett besök av en ängel, för hon har utvalts till att föda Jesus.
Ett omtumlande uppdrag som beskriver en ung människas överlåtelse och ödmjukhet inför Guds stora planer. En märklig och facinerande bibelberättelse som fortsätter att utmana oss idag.

Här flyttad från bibelns Maria till en tonårstjej i en stad nära dig.

maria

04

Tant Gerdas linneduk

I Johannesevangeliet 13:1-17 tvättar Jesus lärjungarnas fötter. Ödmjukhet får ett ansikte, trovärdigt ledarskap gestaltas långt bortom modeller och teorier. Att Gud i Jesus blir människa kallas på teologins språk inkarnationen, Ordet blev kött. Han är här.

Hur hade det varit att ha, det vi faktiskt redan har: Jesus mitt ibland oss?

Här är berättelsen flyttad till nutid, till en bönegruppsträff eller hemgruppssamling.

vitlinneduk

05

Parfymflaskan

I Lukasevangeliet 7:36-50 finns berättelsen om kvinnan som gråter vid Jesus fötter och smörjer dem med dyrbar balsam under en fest i farisén Simons hus. En berättelse som säger mycket om vad olika människor bär inom sig.

Från Simons nyfikenhet på Jesus och dömande attityder, till kvinnans passionerade Jesuslängtan och allt där emellan.
Deras två världar kolliderar vid Jesus på en fest ingen skulle glömma.

Här är berättelsen flyttad till vår tid, till vår värld.
Kollisionen kvarstår.

parfymflaskan

06

När vuxna klättrar i träd

I Lukasevangeliet 19:1-10 finns berättelsen om Sackeus, en tjänsteman i tullen som genom sitt arbete och sin allians med den romerska ockupationsmakten både svek sitt eget folk och girigt levde gott på andras bekostnad. En berättelse om vad som bor i människan, om syndens verklighet, att missa målet med varför man finns till.

Texten är också en i raden av exempel på hur Jesus kliver rakt in i en människas liv och öppnar en väg vidare. Det är en berättelse om utanförskap och omstart, om vårt klättrande och Guds godhet.

Här i en fri tolkning av originalet.

vitlinneduk

07

Tiotusenkronorsfrågan

I Markusevangeliet 10:46-52 möter Jesus den blinde Bartimeus där han sitter utanför Jeriko. I texten helar Jesus den blindes ögon, Guds rike gör sig påmint och Guds hjärta av omsorg tar gestalt.

Jesus fråga i texten är en tidlös inbjudan till oss att lyssna in vad vi djupast vill, något vi ibland blir blinda inför när livet rullar på.
Jesus ställer många frågor till människor i evangelierna. Frågan i denna bibeltext är en av de bättre och kan ta vår Gudsrelation vidare.
Ett första steg eller djupare än tidigare.

Här är berättelsen flyttad till Fredriks liv, en småbarnspappa i ditt kvarter.

parfymflaskan

08

Andra sidan stan

I Markusevangeliet 4:35-41 blåser det upp till storm på en båtfärd. Lärjungarna väcker desperat en sovande Jesus med en förtvivlad fråga: ”Bryr du dig inte om att vi går under?”
Jesus höjer sin röst, ropar till vinden och vågorna som stillar sig.

I bibelns värld är storm och vatten ett motiv för kaos, för situationer bortom människans kontroll. Detta är en av alla de texter som avslöjar var den verkliga makten finns, i vems händer våra liv ytterst vilar. Var sann frid finns.

Här är texten flyttad till våra stormar, vår utsatthet och oro.

Stormarna

09

Sanningens ögonblick

I Lukasevangeliet 18:9-14 berättar Jesus en liknelse för människor som var självgoda och föraktade andra. Det är en liknelse om en Farisé och en tullindrivare som båda gick till templet för att be.

Det tvärsäkra översitteriet hos den självrättfärdiga Farisén studsar mot trasigheten och nöden i den utstötte, föraktade tullindrivaren. Farisén sätter sig över, tullindrivaren sätter sig på sig själv.

Kontrasterna blir, som ofta i Jesus liknelser, nästan övertydliga. Det är svårt att missa poängen. Eller är det just det det är?

Här är texten flyttad till Johns och Eriks liv och en oförglömlig torggudstjänst.

parfymflaskan

10

Hålet i himlen

I Johannesevangeliet 4:6-35 möter Jesus en kvinna vid en brunn i Samarien. Kvinnans utanförskap och historia avslöjas, men vänds också till upprättelse när Jesus och Guds rike spränger kulturella gränser. Tillbedjan står i centrum för samtalet, att rätt plats att möta Jesus på är här och nu, inte där borta eller någon annan gång.

I bibeln återkommer tre grupper av människor som Guds hjärta blöder för: Flyktingen, den faderlösa och änkan. Jesus möte med kvinnan ger glimtar av Guds stora hjärta för ”den andre”. En text om Guds kärlek, upprättelse och nåd.

Här är berättelsen flyttad till Amina som möter Jesus på Träningshuset.

haletihimlen

11

När nuet blir helig mark

I Markusevangeliet 9:2-10 tar Jesus med sig tre av lärjungarna upp på ett berg. Härlighetens berg eller Förklaringsberget. Det är så det kommit att kallas.

Jesus visar sin härlighet och Gud Fadern förklarar vem Jesus är. Det är en farvälkyss till allt lagom, som att Jesus bara skulle vara en lärare i mängden eller bara en ”kompis”.

Samtidigt som Jesus är den fullständiga uppenbarelsen av Gud är det omöjligt att fullt ut förklara vem han är. Mysteriet.Men det går att möta honom och sedan berätta.

Här är berättelsen flyttad till en fjällvandring som Petrus, Jakob och Johannes gör.

Nuet blir helig mark

12

Nålsögat

I Johannesevangeliet 21:3-22 finns en av bibelns vackraste berättelser när det kommer till upprättelse och omstart. Lärjungen Petrus har förnekat Jesus tre gånger och tuppen gol allting i tusen bitar.

Till en sådan utraderad person grillar Jesus fisk och lyfter upp spillrorna ur gruset. Gud gör allting nytt. Petrus blir hel igen.

För Gud är allting möjligt, han kan till och med ta oss genom nålsögon av omöjlighet. Det finns ett nytt ”Följ mig!” på andra sidan av våra små eller stora svek.

Här är berättelsen flyttad till Filips liv, en berättelse om upprättelse.

Nålsögat

13

Två systrar

I Lukasevangeliet 10:38-42 finns berättelsen om systrarna Marta och Maria. Jesus kommer på besök och i vägskälet besöket skapar springer systrarna åt olika håll. Marta rakt in i ansvarsfull plikt och oro, Maria raka vägen till frizonen nära Jesus för att lyssna till hans ord.

Mer står på spel än bekymmer för grytor och färg på servetter, större labyrinter söker sina utvägar och Jesus bekräftelse av Maria som person och hennes gudslängtan i synnerhet är tidlös. Att välja den bättre delen, att inte bli ifråntagen det Jesus talat och räckt ut.

Här är berättelsen flyttad till två andra systrar i en stad nära dig.

Nålsögat

14

Den rike mannen

I Markusevangeliet 10:17-31 kommer en rik man fram till Jesus med en dramatisk fråga: ”Vad ska jag göra för att få evigt liv?”. Den frågan ställer du och jag oss gång på gång och på olika sätt. Vi vill ha ett liv som håller, som är allt det skulle kunna vara. Ett liv som räcker och blir över, som startar här och aldrig tar slut.

I bibeltexten trampar Jesus på den rike mannens ömma tå. Det är bara när den trånga skon dras av som skavsåret kan börja läka. Enda vägen till frihet. Vilken är din rikedom? Vilken är din ömma tå? Vad sker i dig när Jesus ser på dig med kärlek genom räddande, befriande sanning?

Här är berättelsen flyttad till Daniel, en man du kanske stod framför i kön på ICA igår.

Den rike mannen Parafraspodden

15

Revan i hjärtat

I Markusevangeliet 5:25-34 tränger sig en kvinna fram i folkmassan som omger Jesus. En desperat kvinna med ett 12-årigt envist lidande. Vi har kommit att kallat henne ”Kvinnan med blödningarna”. Inte ens ett namn har hon, bara en obotlig problematik.

Guds kraft går ut till kvinnan och blödningen upphör. Jesus fråga efter vem som rörde vid honom lockar fram kvinnan ur skam, utanförskap och omänsklighet. Våra erfarenheter hittar beröringspunkter i bibels livsöden och Guds makt att hela och upprätta ger oss anledning att fortsätta be för sjuka. Att aldrig sluta sträcka oss efter Gud, som i Jesus sträckt sig till oss.

Här är berättelsen flyttad till Annas liv, en person som skulle kunna vara du eller jag

revan i hjärtat parafraspoddens avsnitt om psykisk ohälsa
laptopochtelefon
krukor
mobilskal