Sanningens ögonblick

Lukasevangeliet 18:9-14

#självrättfärdighet #ödmjukhet #nådochsanning

Sanningens ögonblick

Lukasevangeliet 18:9-14

#självrättfärdighet #ödmjukhet #nådochsanning

1. Lyssna på poddavsnittet

Förslagsvis i bilen till jobbet, på bussen till skolan eller under en promenad.

 

2. Lyssna på eller läs Luk 18:9-14 och fundera

Tipset är att under varje period/vecka lyssna på eller läsa bibeltexten ett par gånger, så man ”blir kvar” i texten under en längre tid.

  • Vad i bibeltexten ger dig en positiv utmaning?
  • Vad i bibeltexten provocerar dig?
  • Vad i bibeltexten lockar Gud dig att leva ut?

 

3. Reflektionsfrågor

Att fundera över enskilt eller med en vän, men framför allt prata med Jesus om.

Vecka 1 - Vem pratar han om?
Vilka reaktioner väcker liknelsen i dig?
Om du flyttar liknelsen till din värld, vem skulle den då handla om?

Hur är Jesus liknelse relevant i din familj och bland dina vänner? I din kyrka eller i sociala medier?

Vilka personer runt dig är ”Fariséer” eller ”Tullindrivare”?

Vecka 2 - Farisén i mig
Vilka tendenser av Farisén finns i dig? I vilka situation och gentemot vilka människor kommer självgodhet och förakt av andra till uttryck hos dig?
Vad händer med oss när vi inte är fyllda av nåd OCH sanning?
Prata med Jesus om detta.
Vecka 3 - Tullindrivaren i mig
Ibland diskvalificerar vi oss själva och självföraktet blir ett hinder för att vi ska kunna öppna oss för Guds nåd.
Hur bemöter Jesus tullindrivare och syndare i evangelierna?
Hur tar man emot mer av Guds nåd in i sitt liv?
Om du föraktar dig själv, vad är anledningen? Prata med Jesus och var ärlig i ditt samtal.
Vecka 4 - Flisan och bjälken
Jesus sylvassa ord om flisan och bjälken (Matt 7:3) är utmanande att leva med.
Vilka flisor brukar du lägga märke till hos andra? Vad stör du dig över och hur tar det sig uttryck?
För den modige: Vilka bjälkar har du i dina egna ögon? Vilka föraktfulla attityder behöver du ta ansvar för och göra upp med? Inför vem behöver du ödmjuka dig?
Prata med Jesus och lev i detta samtal utan att ha för bråttom vidare.

Sanningens ögonblick

med Rickard Sundström | Parafraspodden

Mellansnack med Rickard Sundström

Vad ska man göra av all jämförelse som dagligen pågår i och omkring oss? Jämförelser som ofta fyller oss med förakt. Antingen över andra eller över oss själva. 

Bibeltexten i Luk 18:9 om farisén och tullindrivaren blir av bara farten en text som osar av jämförelser. Och lärjungarna i bibeln gör det gång på gång. Jämför sig med varandra. 

Lyssna in några av Rickards tankar runt jämförelser och fundera om hans tre tips även kan hjälpa dig att följa Jesus tätare och leva friare från jämförelsens förbannelse.

1. Lyssna på poddavsnittet

Förslagsvis i bilen till jobbet, på bussen till skolan eller under en promenad.

Sanningens ögonblick

med Rickard Sundström | Parafraspodden

2. Lyssna på eller läs

Lukas 18:9-14 och fundera

Tipset är att under varje period/vecka lyssna på eller läsa bibeltexten ett par gånger, så man ”blir kvar” i texten under en längre tid.

  • Vad i bibeltexten ger dig en positiv utmaning?
  • Vad i bibeltexten provocerar dig?
  • Vad i bibeltexten lockar Gud dig att leva ut? 

 

3. Reflektionsfrågor

Att fundera över enskilt eller med en vän, men framför allt prata med Jesus om.

Vecka 1 - Vem pratar han om?
Vilka reaktioner väcker liknelsen i dig?
Om du flyttar liknelsen till din värld, vem skulle den då handla om?
Hur är Jesus liknelse relevant i din familj och bland dina vänner? I din kyrka eller i sociala medier?

Vilka personer runt dig är ”Fariséer” eller ”Tullindrivare”?
Vecka 2 - Farisén i mig
Vilka tendenser av Farisén finns i dig? I vilka situation och gentemot vilka människor kommer självgodhet och förakt av andra till uttryck hos dig?
Vad händer med oss när vi inte är fyllda av nåd OCH sanning?
Prata med Jesus om detta.
Vecka 3 - Tullindrivaren i mig
Ibland diskvalificerar vi oss själva och självföraktet blir ett hinder för att vi ska kunna öppna oss för Guds nåd.
Hur bemöter Jesus tullindrivare och syndare i evangelierna?
Hur tar man emot mer av Guds nåd in i sitt liv?
Om du föraktar dig själv, vad är anledningen?
Prata med Jesus och var ärlig i ditt samtal.
Vecka 4 - Flisan och bjälken
Jesus sylvassa ord om flisan och bjälken (Matt 7:3) är utmanande att leva med.
Vilka flisor brukar du lägga märke till hos andra? Vad stör du dig över och hur tar det sig uttryck?
För den modige: Vilka bjälkar har du i dina egna ögon? Vilka föraktfulla attityder behöver du ta ansvar för och göra upp med? Inför vem behöver du ödmjuka dig?
Prata med Jesus och lev i detta samtal utan att ha för bråttom vidare.

Mellansnack med Rickard Sundström

Vad ska man göra av all jämförelse som dagligen pågår i och omkring oss? Jämförelser som ofta fyller oss med förakt. Antingen över andra eller över oss själva.

Bibeltexten i Luk 18:9 om farisén och tullindrivaren blir av bara farten en text som osar av jämförelser. Och lärjungarna i bibeln gör det gång på gång. Jämför sig med varandra.

Lyssna in några av Rickards tankar runt jämförelser och fundera om hans tre tips även kan hjälpa dig att följa Jesus tätare och leva friare från jämförelsens förbannelse.