Den rike mannen

Markusevangeliet 10:17-31

#ettevigtliv #slutaförsöka #allabehöverjesusochgudsnåd

Den rike mannen

Markusevangeliet 10:17-31
#ettevigtliv #slutaförsöka #allabehöverjesusochgudsnåd

1. Lyssna på poddavsnittet

Förslagsvis i bilen till jobbet, på bussen till skolan eller under en promenad.

 

2. Lyssna på eller läs Mark 10:17-31 och fundera

Tipset är att under varje period/vecka lyssna på eller läsa bibeltexten ett par gånger, så man ”blir kvar” i texten under en längre tid.

  • Vad i bibeltexten ger dig en positiv utmaning?
  • Vad i bibeltexten provocerar dig?
  • Vad i bibeltexten lockar Gud dig att leva ut?

 

3. Reflektionsfrågor

Att fundera över enskilt eller med en vän, men framför allt prata med Jesus om.

Vecka 1 - God och skötsam

Evangeliet, berättelsen om hur Gud genom Jesus erbjuder en vilsen värld ett kärleksfullt hem, lär att goda gärningar och prestationer inte är tillräckliga. Vi behöver räddas, vi behöver en Räddare, vi är alla i behov av Guds nåd.

Vad tänker du om det? Hur visar det sig om vi lever i och av Guds nåd eller utifrån egna försök att godkännas? Kan man leva ”kristet” utan att vara kristen? Vad innebär det i så fall?

Vecka 2 – Mina rikedomar

I bibeltexten utmanar Jesus mannen och hans rikedom. Vilka är dina ”rikedomar”, dina ädelstenar, det du håller av mer än annat? Ägodelar, relationer, ditt rykte etc.

När blir dina rikedomar hinder eller till hjälp för att följa Jesus?
Hur märker man om man själv börjat ägas av det man menar sig äga och hur kan det påverka vår efterföljelse till Jesus?

Prata med Jesus om dina rikedomar, vad säger han till dig?

Vecka 3 – Jesus ord

Vad tänker du kring Jesus ord till den rike mannen; ”Gå och sälj allt du äger, kom sedan och följ mig.”?
Hur skulle Jesus ord i denna bibeltext kunna omadresseras in i ditt liv som det ser ut idag?
Finns det modiga beslut du skulle behöva fatta för att leva det liv du egentligen vill leva?

Var brutalt ärligt i dina samtal med Jesus – han tål det!

Vecka 4 – Jesus blick

Vilket ansiktsuttryck har Jesus när han ser på dig och ditt liv, tror du? Och varför tänker du att han har detta ansiktsuttryck?
Vad skulle det göra för din gudsrelation om du gjorde en upplevelse att Jesus ser på dig med kärlek?

Hebreerbrevet i bibeln talar om att vi ska ha blicken fäst på Jesus för att inte tröttna och förlora modet. Hur har man blicken fäst på Jesus när livet pågår?

Övning: Sätt dig på en stilla plats, slut ögonen och föreställ dig Jesus framför dig. Ta emot Guds kärlek, viska en bön av tacksamhet.

Den rike mannen

med Rickard Sundström | Parafraspodden

1. Lyssna på poddavsnittet

Förslagsvis i bilen till jobbet, på bussen till skolan eller under en promenad.

Den rike mannen

med Rickard Sundström | Parafraspodden

2. Lyssna på eller läs

Mark 10:17-31 och fundera

Tipset är att under varje period/vecka lyssna på eller läsa bibeltexten ett par gånger, så man ”blir kvar” i texten under en längre tid.

  • Vad i bibeltexten ger dig en positiv utmaning?
  • Vad i bibeltexten provocerar dig?
  • Vad i bibeltexten lockar Gud dig att leva ut? 

 

3. Reflektionsfrågor

Att fundera över enskilt eller med en vän, men framför allt prata med Jesus om.

Vecka 1 - God och skötsam

Evangeliet, berättelsen om hur Gud genom Jesus erbjuder en vilsen värld ett kärleksfullt hem, lär att goda gärningar och prestationer inte är tillräckliga. Vi behöver räddas, vi behöver en Räddare, vi är alla i behov av Guds nåd.

Vad tänker du om det? Hur visar det sig om vi lever i och av Guds nåd eller utifrån egna försök att godkännas? Kan man leva ”kristet” utan att vara kristen? Vad innebär det i så fall?

Vecka 2 – Mina rikedomar

I bibeltexten utmanar Jesus mannen och hans rikedom. Vilka är dina ”rikedomar”, dina ädelstenar, det du håller av mer än annat? Ägodelar, relationer, ditt rykte etc.

När blir dina rikedomar hinder eller till hjälp för att följa Jesus?
Hur märker man om man själv börjat ägas av det man menar sig äga och hur kan det påverka vår efterföljelse till Jesus?

Prata med Jesus om dina rikedomar, vad säger han till dig?

Vecka 3 – Jesus ord

Vad tänker du kring Jesus ord till den rike mannen; ”Gå och sälj allt du äger, kom sedan och följ mig.”?
Hur skulle Jesus ord i denna bibeltext kunna omadresseras in i ditt liv som det ser ut idag?
Finns det modiga beslut du skulle behöva fatta för att leva det liv du egentligen vill leva?

Var brutalt ärligt i dina samtal med Jesus – han tål det!

Vecka 4 – Jesus blick

Vilket ansiktsuttryck har Jesus när han ser på dig och ditt liv, tror du? Och varför tänker du att han har detta ansiktsuttryck?
Vad skulle det göra för din gudsrelation om du gjorde en upplevelse att Jesus ser på dig med kärlek?

Hebreerbrevet i bibeln talar om att vi ska ha blicken fäst på Jesus för att inte tröttna och förlora modet. Hur har man blicken fäst på Jesus när livet pågår?

Övning: Sätt dig på en stilla plats, slut ögonen och föreställ dig Jesus framför dig. Ta emot Guds kärlek, viska en bön av tacksamhet.