Kärlek genom allt

Lukasevangeliet 15:11-32

#identitet #guddinfar #nåd #frihet #gudskärlek

Kärlek genom allt

Lukasevangeliet 15:11-32

#identitet #guddinfar #nåd #frihet #gudskärlek

1. Lyssna på poddavsnittet

Förslagsvis i bilen till jobbet, på bussen till skolan eller under en promenad.

 

2. Lyssna på eller läs Luk 15:11-32 och fundera

Tipset är att under varje period/vecka lyssna på eller läsa bibeltexten ett par gånger, så man ”blir kvar” i texten under en längre tid.

  • Vad i bibeltexten ger dig en positiv utmaning?
  • Vad i bibeltexten provocerar dig?
  • Vad i bibeltexten lockar Gud dig att leva ut?

 

3. Reflektionsfrågor

Att fundera över enskilt eller med en vän, men framför allt prata med Jesus om.

Vecka 1 - En berättelse om vad?

Hur har dina tankar gått tidigare kring liknelsen Den förlorade sonen?
Vad säger den om dig, vad säger den om Gud?

Reflektera över något eller några av följande ord:
Oberoende, frihet, självförverkligande, jämförelse med andra, synd, nåd, villkorslös kärlek. Prata med Jesus om detta.

Hur reagerar du på uttrycket som återkommer i parafrasen:
Jag älskar dig genom allt?

Vecka 2 - Sonen som lämnar

Varför tror du att den yngre sonen lämnar hemmet och ger sig iväg? Hur kan ett liknande ”lämnande” komma till uttryck i dig i relation till Gud?

Vi lockas ibland att söka i annat efter det vi djupast bara kan få hos Gud. Den djupaste bekräftelsen, grunden för vår identitet. Vad tenderar bli vad du ”lämnar hemmet” för? Vad flyr du in i, vad flyr du till?
Prata med Jesus om detta.

Vecka 3 - Sonen som stannar

Pliktkänslor, krav på sig själv och andra är två tydliga sidor i sonen hemma. Vilka plikter och krav känner du inför Gud? Om ja, vad kan dessa krav bottna i?

Upplever du plikter och krav som du tyngs ner av från det kristna sammanhang du relaterar till? Vad kan det bero på?

Sonen hemma dömer sin bror hårt. Hur tänker du kring jämförelser och dina attityder gentemot andra människor?
Prata med Jesus om detta.

Vecka 4 - Pappor och mammor

Vad tänker du om pappans reaktion i Jesus liknelse när sonen återvänder? Redan på långt håll fick pappan syn på honom.
Vad säger det om Guds nåd och kärlek till dig?

Hur reagerar du på denna formulering Gud är din pappa? Vad av livserfarenheter eller sår ifrån din uppväxt och historia anar du att Gud vill beröra genom bibeltexten om den förlorade sonen?

En sida av liknelsen i Luk 15 skulle kunna vara en utmaning att växa i kärlek och nåd i relation till andra. Att själv bli en ”pappa” och ”mamma” till människor i behov av hopp, i behov av ett ”hem”.
Vad hindrar dig från att själv se dig som en andlig pappa eller mamma? Prata med Jesus om detta

Mellansnack med Mattias Martinson

Ett samtal med predikanten, lovsångsledaren och sköna människan Mattias Martinson om avsnittets bibeltext i Luk 15. Om vad texten betytt för honom och på vilket sätt den fortsätter vara relevant för oss idag.

1. Lyssna på poddavsnittet

Förslagsvis i bilen till jobbet, på bussen till skolan eller under en promenad.

Kärlek genom allt

med Rickard Sundström | Parafraspodden

2. Lyssna på eller läs

Luk 15:11-32 och fundera

Tipset är att under varje period/vecka lyssna på eller läsa bibeltexten ett par gånger, så man ”blir kvar” i texten under en längre tid.

  • Vad i bibeltexten ger dig en positiv utmaning?
  • Vad i bibeltexten provocerar dig?
  • Vad i bibeltexten lockar Gud dig att leva ut? 

 

3. Reflektionsfrågor

Att fundera över enskilt eller med en vän, men framför allt prata med Jesus om.

Vecka 1 - En berättelse om vad?

Hur har dina tankar gått tidigare kring liknelsen Den förlorade sonen? Vad säger den om dig, vad säger den om Gud?

Reflektera över något eller några av följande ord:
Oberoende, frihet, självförverkligande, jämförelse med andra, synd, nåd, villkorslös kärlek. Prata med Jesus om detta.

Hur reagerar du på uttrycket som återkommer i parafrasen:
Jag älskar dig genom allt?

Vecka 2 - Sonen som lämnar

Varför tror du att den yngre sonen lämnar hemmet och ger sig iväg? Hur kan ett liknande ”lämnande” komma till uttryck i dig i relation till Gud?

Vi lockas ibland att söka i annat efter det vi djupast bara kan få hos Gud. Den djupaste bekräftelsen, grunden för vår identitet. Vad tenderar bli vad du ”lämnar hemmet” för? Vad flyr du in i, vad flyr du till?
Prata med Jesus om detta.

Vecka 3 - Sonen som stannar

Pliktkänslor, krav på sig själv och andra är två tydliga sidor i sonen hemma. Vilka plikter och krav känner du inför Gud? Om ja, vad kan dessa krav bottna i?

Upplever du plikter och krav som du tyngs ner av från det kristna sammanhang du relaterar till? Vad kan det bero på?

Sonen hemma dömer sin bror hårt. Hur tänker du kring jämförelser och dina attityder gentemot andra människor?
Prata med Jesus om detta.

Vecka 4 - Pappor och mammor

Vad tänker du om pappans reaktion i Jesus liknelse när sonen återvänder? Redan på långt håll fick pappan syn på honom.
Vad säger det om Guds nåd och kärlek till dig?

Hur reagerar du på denna formulering Gud är din pappa? Vad av livserfarenheter eller sår ifrån din uppväxt och historia anar du att Gud vill beröra genom bibeltexten om den förlorade sonen?

En sida av liknelsen i Luk 15 skulle kunna vara en utmaning att växa i kärlek och nåd i relation till andra. Att själv bli en ”pappa” och ”mamma” till människor i behov av hopp, i behov av ett ”hem”.
Vad hindrar dig från att själv se dig som en andlig pappa eller mamma? Prata med Jesus om detta

Mellansnack med
Mattias Martinson

Ett samtal med predikanten, lovsångsledaren och sköna människan Mattias Martinson om avsnittets bibeltext i Luk 15. Om vad texten betytt för honom och på vilket sätt den fortsätter vara relevant för oss idag.