02

När friheten att tro och tvivla exploderar

Johannesevangeliet 20:19-29

#frid #tro #tvivel #efterföljelse #minherremingud

02

När friheten att tro och tvivla exploderar

Johannesevangeliet 20:19-29

#frid #tro #tvivel #efterföljelse #minherremingud

1. Lyssna på poddavsnittet

Förslagsvis i bilen till jobbet, på bussen till skolan eller under en promenad.

 

2. Lyssna på eller läs Joh 20:19-29 och fundera

Tipset är att under varje period/vecka lyssna på eller läsa bibeltexten ett par gånger, så man ”blir kvar” i texten under en längre tid.

  • Vad i bibeltexten ger dig en positiv utmaning?
  • Vad i bibeltexten provocerar dig?
  • Vad i bibeltexten lockar Gud dig att leva ut?

 

3. Reflektionsfrågor

Att fundera över enskilt eller med en vän, men framför allt prata med Jesus om.

Vecka 1 - Samtal om vad?

Jesus kom till de inlåsta och rädda. Vad talar de orden in i ditt liv just nu?

Om du skulle fika tillsammans med Jesus i morgon, vad hade du velat prata om som rör Guds frid, tro, oro eller tvivel? 


Hur har din tro utvecklats över den senaste tioårsperioden? 

Prata med Jesus om detta.

Vecka 2 - Frid, tvivel och lärdomar

Vad innebär Guds frid, som Jesus hälsar lärjungarna med?

Hur har du hanterat perioder av frågor, svårsmälta omständigheter eller tvivel?
Vad lärde du dig, vad förblev frågetecken?

Om du, genom en tvivlets period, kom vidare i din tro, vad hade avgörande betydelse för detta?
Prata med Jesus om detta.

Vecka 3 - Växande tro

Vad grundar och förankrar du din tro på?

Hur växer tro? Hur utarmas eller krymper tro?

Vilken plats har bibeln i ditt liv idag och hur påverkar den din tro i vardagslivet?

Jesus andas ut Helig Ande över lärjungarna. Vad står du i behov av, vad längtar du efter?
Prata med Jesus om detta.

Vecka 4 - Motsatser och stora ord

Är tvivel och tro varandras motsatser? Om inte; Vad är motsatsen till tvivel? Vad är motsatsen till tro?

Hur går dina tankar kring lärjungen Tomas? Vad kan vi lära av honom?

Fundera på Tomas Jesus-bekännelse: ”Min Herre, min Gud!” Vad rymmer dessa ord?
Vad gör dessa ord med dig när du gör dom till dina egna ord i bön?
Prata med Jesus om detta.

När friheten att tro och tvivla exploderar

med Rickard Sundström | Parafraspodden

Mellansnack med Tomas Sjödin

Ett samtal med pastorn, författaren och trovärdiga människan Tomas Sjödin om avsnittets bibeltext i Joh 20. Om vad texten och lärjungen Tomas betytt för honom, om tro, mod, tvivel och hopp.

1. Lyssna på poddavsnittet

Förslagsvis i bilen till jobbet, på bussen till skolan eller under en promenad.

När friheten att tro och tvivla exploderar

med Rickard Sundström | Parafraspodden

2. Lyssna på eller läs

Joh 20:19-29 och fundera

Tipset är att under varje period/vecka lyssna på eller läsa bibeltexten ett par gånger, så man ”blir kvar” i texten under en längre tid.

  • Vad i bibeltexten ger dig en positiv utmaning?
  • Vad i bibeltexten provocerar dig?
  • Vad i bibeltexten lockar Gud dig att leva ut? 

 

3. Reflektionsfrågor

Att fundera över enskilt eller med en vän, men framför allt prata med Jesus om.

Vecka 1 - Samtal om vad?

Jesus kom till de inlåsta och rädda. Vad talar de orden in i ditt liv just nu?

Om du skulle fika tillsammans med Jesus i morgon, vad hade du velat prata om som rör Guds frid, tro, oro eller tvivel?

Hur har din tro utvecklats över den senaste tioårsperioden?
Prata med Jesus om detta.

Vecka 2 - Frid, tvivel och lärdomar

Vad innebär Guds frid, som Jesus hälsar lärjungarna med?

Hur har du hanterat perioder av frågor, svårsmälta omständigheter eller tvivel?
Vad lärde du dig, vad förblev frågetecken?

Om du, genom en tvivlets period, kom vidare i din tro, vad hade avgörande betydelse för detta?
Prata med Jesus om detta.

Vecka 3 - Växande tro

Vad grundar och förankrar du din tro på?

Hur växer tro? Hur utarmas eller krymper tro?

Vilken plats har bibeln i ditt liv idag och hur påverkar den din tro i vardagslivet?

Jesus andas ut Helig Ande över lärjungarna. Vad står du i behov av, vad längtar du efter?
Prata med Jesus om detta.

Vecka 4 - Motsatser och stora ord

Är tvivel och tro varandras motsatser? Om inte; Vad är motsatsen till tvivel? Vad är motsatsen till tro?

Hur går dina tankar kring lärjungen Tomas? Vad kan vi lära av honom?

Fundera på Tomas Jesus-bekännelse: ”Min Herre, min Gud!” Vad rymmer dessa ord?

Vad gör dessa ord med dig när du gör dom till dina egna ord i bön?
Prata med Jesus om detta.

Mellansnack med
Tomas Sjödin

Ett samtal med pastorn, författaren och trovärdiga människan
Tomas Sjödin om avsnittets bibeltext i Joh 20. Om vad texten och lärjungen Tomas betytt för honom, om tro, mod, tvivel och hopp.