Hålet i himlen

Johannesevangeliet 4:6-35

#tillbedjaniandeochsanning #Gudshjärtaförflyktingen #identitet

Hålet i himlen

Johannesevangeliet 4:6-35

#tillbedjaniandeochsanning #Gudshjärtaförflyktingen #identitet

1. Lyssna på poddavsnittet

Förslagsvis i bilen till jobbet, på bussen till skolan eller under en promenad.

 

2. Lyssna på eller läs Joh 4:6-35 och fundera

Tipset är att under varje period/vecka lyssna på eller läsa bibeltexten ett par gånger, så man ”blir kvar” i texten under en längre tid.

  • Vad i bibeltexten ger dig en positiv utmaning?
  • Vad i bibeltexten provocerar dig?
  • Vad i bibeltexten lockar Gud dig att leva ut?

 

3. Reflektionsfrågor

Att fundera över enskilt eller med en vän, men framför allt prata med Jesus om.

Vecka 1 - Levande vatten

Bibeltexten handlar om en brunn och vatten. Fundera runt dessa ord i relation till Gud och ditt liv: Vatten, törst, längtan, torka. Vilka associationer väcks i dig?

Fundera på samma ord i relation till vardagslivet och dina mänskliga behov.
I vad ”släcker du din törst”? Vad gör dessa törstsläckare med dig på långsikt?

Prata med Jesus om det som dyker upp i dina tankar och känslor.

Vecka 2 - Identitet?

Varför går kvinnan i bibeltexten ensam, mitt på dagen, till brunnen? Vad tänker du om Jesus kommentar: Fem män har du haft…att Jesus träffar in i hennes liv och ”avslöjar” och bekräftar henne?
Vilka identitetsmarkörer är viktiga för dig? Intressen, titlar, status?

I Sverige idag finns ett stort fokus runt träning och kost. Hur påverkas du av det och vad gör det med din identitet? Finns det andra ideal runt dig som skapar strävan och lägger bördor på dig? Vad kan vara en väg ut ur detta?

Prata sant och ärligt med Jesus om detta.

Vecka 3 - I ande och sanning

Tillbedjan ska enligt Jesus ske i Ande och sanning? Vad tror du att det innebär?

Platsen är inte geografisk, utan här och nu, där man är. Hur är tillbedjan en del av din vardag eller vecka?

Hur definierar du ordet tillbedjan och hur ser tillbedjan ut om du tänker bort sång och musik?
Tillbe Jesus!

Vecka 4 - Dessa mina minsta

Guds hjärta för ”främlingen, den faderlöse och änkan”, för de utsatta.
Hur har Guds hjärta för de på flykt berört dig eller har du på nåt vis engagerat dig för flyktingar. Varför, varför inte?

Vad tänker du om att Jesus flera gånger lyfter fram Samarierna i liknelser eller i samtal i evangelierna? Alltså ett folk som judarna inte höll särskilt högt på den tiden.

Prata med Jesus om hans hjärta för ”främlingen, den faderlöse och änkan”.

Hålet i himlen

med Rickard Sundström | Parafraspodden

Mellansnack med Maria Gustin-Bergström

Ett samtal med Maria Gustin-Bergström utifrån Joh 4 och Jesus möte med den samariska Kvinnan vid brunnen. Om tillbedjan, om Guds hjärta för rättvisa och barmhärtighet.

Maria är en uppskattad låtskrivare och sångerska, hon är ingenjör och lärare vid Linköpings Universitet. Hon har även en teologiexamen och engagerat sig för kristna konvertiter som utvisas från Sverige.

Mellansnack 10

Ett samtal med Maria Gustin-Bergström

1. Lyssna på poddavsnittet

Förslagsvis i bilen till jobbet, på bussen till skolan eller under en promenad.

Hålet i himlen

med Rickard Sundström | Parafraspodden

2. Lyssna på eller läs

Joh 4:6-35 och fundera

Tipset är att under varje period/vecka lyssna på eller läsa bibeltexten ett par gånger, så man ”blir kvar” i texten under en längre tid.

  • Vad i bibeltexten ger dig en positiv utmaning?
  • Vad i bibeltexten provocerar dig?
  • Vad i bibeltexten lockar Gud dig att leva ut? 

 

3. Reflektionsfrågor

Att fundera över enskilt eller med en vän, men framför allt prata med Jesus om.

Vecka 1 - Levande vatten

Bibeltexten handlar om en brunn och vatten. Fundera runt dessa ord i relation till Gud och ditt liv: Vatten, törst, längtan, torka. Vilka associationer väcks i dig?

Fundera på samma ord i relation till vardagslivet och dina mänskliga behov.
I vad ”släcker du din törst”? Vad gör dessa törstsläckare med dig på långsikt?

Prata med Jesus om det som dyker upp i dina tankar och känslor.

Vecka 2 - Identitet?

Varför går kvinnan i bibeltexten ensam, mitt på dagen, till brunnen? Vad tänker du om Jesus kommentar: Fem män har du haft…att Jesus träffar in i hennes liv och ”avslöjar” och bekräftar henne?
Vilka identitetsmarkörer är viktiga för dig? Intressen, titlar, status?

I Sverige idag finns ett stort fokus runt träning och kost. Hur påverkas du av det och vad gör det med din identitet? Finns det andra ideal runt dig som skapar strävan och lägger bördor på dig? Vad kan vara en väg ut ur detta?

Prata sant och ärligt med Jesus om detta.

Vecka 3 - I ande och sanning

Tillbedjan ska enligt Jesus ske i Ande och sanning? Vad tror du att det innebär?

Platsen är inte geografisk, utan här och nu, där man är.
Hur är tillbedjan en del av din vardag eller vecka?

Hur definierar du ordet tillbedjan och hur ser tillbedjan ut om du tänker bort sång och musik?
Tillbe Jesus!

Vecka 4 - Dessa mina minsta

Guds hjärta för ”främlingen, den faderlöse och änkan”, för de utsatta.
Hur har Guds hjärta för de på flykt berört dig eller har du på nåt vis engagerat dig för flyktingar. Varför, varför inte?

Vad tänker du om att Jesus flera gånger lyfter fram Samarierna i liknelser eller i samtal i evangelierna? Alltså ett folk som judarna inte höll särskilt högt på den tiden.

Prata med Jesus om hans hjärta för ”främlingen, den faderlöse och änkan”.

Mellansnack med
Maria Gustin-Bergström

Ett samtal med Maria Gustin-Bergström utifrån Joh 4 och Jesus möte med den samariska Kvinnan vid brunnen. Om tillbedjan, om Guds hjärta för rättvisa och barmhärtighet.

Maria är en uppskattad låtskrivare och sångerska, hon är ingenjör och lärare vid Linköpings Universitet. Hon har även en teologiexamen och engagerat sig för kristna konvertiter som utvisas från Sverige.

Mellansnack 10

Ett samtal med Maria Gustin-Bergström